logo


Hasta Bilgilendirme

 

Total Dirsek Protezi

picturepicture

56 yaşında Erkek Hasta; Dirsek eklemi osteoartriti nedeniyle yapılan Total Dirsek Protezi.


Kalça Protezi

picturepicture

85 yaşında Erkek Hasta; Pertrokanterik kırık nedeniyle Bi Polar kalkar destekli Kalça Protezi.


Total Kalça Protezi

picturepicture

60 yaşında Kadın Hasta; Osteartrit nedeniyle yapılan çimentosuz Total Kalça Protezi.


Total Diz Protezi

picturepicture

74 yaşında Erkek Hasta; Aynı anda yapılan Bilateral Total Diz Protezi 4. yılda kontrol grafisi.


Total Kalça Protezi

picture

68 yaşında Kadın Hasta; Bilateral Asetabular Protrusio nedeniyle Çimentolu Total Kalça Protezi 18 yıl sonraki kontrol grafisi.


Total Diz Protezi

picturepicture

78 yaşında Kadın Hasta; Osteoartrit nedeniyle Total Diz Protezi 5 yıl sonraki kontrol grafisi.


Total Kalça Protezi

picture

67 yaşında Kadın Hasta; Doğuştan Kalça Çıkığı zemininde gelişmiş Osteoartrit nedeniyle yapılmış Bilateral Total Kalça Protezleri 16 yıl sonraki kontrol grafisi.


Total Kalça Protezi

picture

64 yaşında Kadın Hasta; Bilateral Osteoartrit nedeniyle yapılmış Total Kalça Protezleri 12 yıl sonraki kontrol grafisi.


Posterior Dekompresyon, Redüksion ve Stabilizasyon

picture

76 yaşında Kadın Hasta; Bel ağrısı ve yürümeme nedeniyle müracaat eden Lomber Spinal Stenoz ve Lomber Skolyoz tanısı konulan hastanın Posterior Dekompresyon, Redüksion ve Stabilizasyon sonrası 2. yıl kontrol grafisi.


Total Kalça Protezi

picture

46 yaşında Kadın Hasta; Bilateral Kalça Osteoartiriti nedeniyle Total Kalça Protezi 5. yıl kontrol grafisi.


Total Kalça Protezi

picturepicture

82 yaşında Erkek Hasta; Parçalı Asetabulum kırığı nedeniyle yapılan Total Kalça Protezi 1 yıl sonraki kontrol grafisi.


Total Kalça Protezi

picturepicturepicture
60 yaşında Kadın Hasta; Bilateral Kalça Osteoartriti nedeniyle Hibrid Total Kalça Protezi 20. yıl kontrol grafisi.


Total Kalça Protezi Revizyonu

picturepicture

84 yaşında Kadın Hasta; 18 yıl önce yapılan Total Kalça Protezinde oluşan Peri Prostetik Kırık ve bu nedenle yapılan Revizyon Ameliyatı grafisi.


Perkütan Posterior Spinal Enstrümantasyon

picture

43 yaşında Erkek Hasta; D-12 Kompresyon Kırığı Perkütan Posterior Spinal Enstrümantasyon grafisi.


Bi Polar Kalça Protezi

picturepicture

78 yaşında Erkek Hasta; Pertrokanterik Femur Kırığı sonrası yapılan Bi Polar Kalça Protezi grafisi.


Osteogenesis İmperfecta ( Cam Çocuk )

picturepicturepicturepicture
15 yaşında Kadın Hasta; Osteogenesis İmperfecta ( Cam Çocuk ) buna bağlı Deformiteler ve Kifo Skolyoz.